ANA SAYFA TR EN

5. Dünya Su Forumu


16-22 Mart 2009 | İstanbul

 

“Farklılıkların Suda Yakınlaşması” ana temasıyla 16-22 Mart 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen 5. Dünya Su Forumu, 192 ülkeden toplam 33 bin 58 katılımcıyı ağırladı.

Forum katılımcıları, insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük güncel zorluklarından biri olan su ile ilgili problemlere yönelik kendi bakış açılarını ve çözüm önerilerini paylaşmak umuduyla İstanbul’da toplandı.

 

5. Dünya Su Forumu Özet Raporu (Türkçe)

 

5. Dünya Su Forumu Özet Raporu (İngilizce)

 

 

Forum’un Siyasi Süreci, 4. Dünya Su Forumu sırasında başlatılan ve yerel yönetimler ile parlamenterlerin sürece katılımını ve Bakanlar Süreci ile ilişkilendirilmesini sağlayan yapının üzerine inşa edildi. Dünya Su Forumu tarihinde ilk defa özel olarak organize edilen Devlet Başkanları Zirvesi’ne sınırlı sayıda devlet başkanı davet edildi. Forum’un Siyasi Süreci’nin her bir toplantısından çok önemli sonuçlar elde edildi. Bu sonuçların takibi Forum’dan sonra da devam etmektedir.

 

Devlet Başkanları Zirvesi, su konusunda birlik ile su güvenliği konularına ve iklim değişikliği ile başa çıkabilmek için gerekli araçlara odaklanan “Devlet Başkanları İstanbul Su Bildirisi” ile sonuçlandı.

 

Devlet Başkanları İstanbul Su Bildirisi (İngilizce)

 

 

Bakanlar Konferansı’nın sonucunda “İstanbul Bakanlar Bildirisi” ile su güvenliği ve su yönetimi konularında rehber olması amacıyla maddeler halinde 140 önerinin yer aldığı “İstanbul Su Rehberi” yayınlandı.

 

İstanbul Su Rehberi (Türkçe)

İstanbul Su Rehberi (İngilizce)

 

Yerel Yönetimler Süreci neticesinde ortaya çıkan “İstanbul Su Mutabakatı”, kentsel alanlarda su ile ilgili sorunların çözümüne yönelik stratejiler ve uygulama planları geliştirilmesi ve sonuçların 2012’de yapılacak bir sonraki Dünya Su Forumu’nda sunulması için verilmiş bir taahhüttü. Forum öncesi ve Forum süresince, aralarında İstanbul, Paris, Viyana ve Buenos Aires’in de bulunduğu 59 şehir, İstanbul Su Mutabakatı’nın amaçlarını benimsedi. İstanbul Su Mutabakatı’nın devam eden bir süreç olması, yeni şehirlerin de İstanbul Su Mutabakatı’na katılmasına olanak sağlamaktadır. Şu an için katılımcı şehir sayısı 200’ün üzerindedir.

 

İstanbul Su Mutabakatı (Türkçe)

İstanbul Su Mutabakatı (İngilizce)

 

 

Su için Parlamentolar Toplantısı, su ile ilgili politikalar için bir dizi öneriyle sonuçlandı. Sonuç dokümanı, su mevzuatı ve uygulaması konularında siyasi iş birliği oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla bir “Parlamenterler Yardım Masası” oluşturulmasının gerekliliğine de değinmektedir.

 

Forum’un Tematik Süreci altı ana tema; Küresel Değişimler ve Risk Yönetimi, İnsani Kalkınmanın ve Bin Yıl Kalkınma Hedefleri’nin Geliştirilmesi, İnsani ve Çevresel İhtiyaçlar Dikkate Alınarak Su Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi, İdare ve Yönetim, Finans ve Eğitim, Bilgi ve Kapasite ve bu temaların altında belirlenen 23 konu başlığından oluştu. Bu konu başlıkları ise söz konusu küresel sorunlarla başa çıkabilmek için ne gibi faaliyetlerde bulunulması gerektiğinin tartışıldığı 111 tematik oturumun temelini oluşturdu. Gerçekleştirilen beş Üst Düzey Panel’de; su, finans, sanitasyon, doğal afetler, iklim değişikliğine uyum, gıda ve enerji konularının özüne inildi.

 

 

Afrika, Asya, Avrupa, Amerika kıtaları ve Akdeniz, Ortadoğu-Kuzey Afrika-Arap ülkeleri ile Türkiye ve çevresi odaklı bölgesel toplantılarda bölgelerin kendilerine özgü su ile ilgili bakış açıları paylaşıldı. Her bölgenin kendine ait farklı öncelikleri olsa da bütün bölgeler, su kaynakları yönetimi, iklim değişikliği, nüfus artışı, göç gibi sorunlara uyum sağlanması hususlarında ve sınıraşan sularda işbirliğine ihtiyaç duyulduğuna dair fikir birliğine vardılar. Her bölge, kendi içinde önceliklerini belirleyen kişileri bir araya getirerek hazırlamış olduğu bölgesel raporunu Forum sırasında sundu.

 

Çok çeşitli konularda gerçekleştirilen yan etkinlikler, Forum’un tartışmalarına zenginlik katan bir parçası oldu. Resmi oturumların tam olarak kapsamına girmeyen konular, 113 yan etkinlik içerisinde tartışılabildi. Yan etkinliklerde tartışılan konular farklı olduğu gibi, toplantı modelleri de çalıştaydan sunuma, belgesel gösteriminden merasime, kokteylden kitap tanıtımına kadar farklılık gösterdi.

 

Dünya Su Sergisi ve Fuarı, dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce kurum, kuruluş ve şirkete su ile ilgili faaliyet ve çözümlerini sunmaları için bir platform sağladı.

 

5. Dünya Su Forumu’nun sonuçları, siyasi ifadeleri, bölgesel çıktıları ve tematik önerileri, Çocuklar Bildirisi ve Gençlik Bildirisi de dahil olmak üzere Küresel Su Çerçevesi raporunda derlendi.

 

Küresel Su Çerçevesi Raporu (İngilizce)

5. Dünya Su Forumu’nun resim galerisi için tıklayınız.

5. Dünya Su Forumu web sitesini ziyaret etmek için tıklayınız.

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü