SUEN BM 2023 Su Konferansına Katıldı

SUEN, 22-24 Mart 2023 tarihlerinde Hollanda ve Tacikistan'ın ev sahipliğinde New York'ta düzenlenen BM 2023 Su Konferansına katıldı. 46 yıl sonra düzenlenen ilk BM su konferansında 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için suyun rolü, su ile ilgili çözümler ve ülkelerin bu bağlamda taahhütleri tartışılmıştır.

 

Konferans, bu yıl "Ortaklıklar ve İşbirliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak" teması ile kutlanan 22 Mart Dünya Su Günü açılışıyla başlamıştır. Üç gün süren konferansa 2000 kişi katılım sağlamış, "insanlığın en değerli küresel ortak yararını" korumaya yönelik yaklaşık 700 taahhüdü içeren bir "dönüm noktası" eylem planı olan Su Eylem Gündemi'nin kabul edilmesiyle son bulmuştur. 

 

Ülkemiz, Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ’nin başkanlığında bir heyetle konferansa geniş bir katılım sağlamıştır. Bakanlığımız koordinasyonunda “İşbirliği için Su” teması altında “Su Eylem Gündeminin Gerçekleştirilmesine Doğru: Sınırların Ötesine Ulaşmak" ve “Sağlık için Su” teması altında ise Sağlık Bakanlığı ve SUEN işbirliğinde “Halk Sağlığının Takibi için Atıksu Gözetimi: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)‘ları Karşılamak için Tek Sağlık Yaklaşımının Kullanılması" başlıklı yan etkinlikler düzenlenmiştir. 

 

SUEN, BM Su Konferansı kapsamında; Çevre Hukuku Enstitüsü, Stockholm Uluslararası Su Enstitüsü, Uluslararası Ortak Komisyon, Lincoln Arazi Politikası Enstitüsü ve Arizona Üniversitesi ile ortaklaşa Su Diplomasisinde Kadınlar Ağı tarafından düzenlenen “Su Diplomasisi Sempozyumu: BM Su Konferansı kapsamında Küresel Deneyim Paylaşımı”, Konrad Adenauer Stiftung (KAS) ve Stimson Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Su Güvenliği ve Su-diplomasisi: Bilgi Paylaşımı, İşbirlikçi Eylemi Hızlandırma ve Çok Taraflı Forumların Rolü” ve Stockholm Uluslararası Su Enstitüsü (SIWI) tarafından düzenlenen “Su Konusunda İşbirliğini Hızlandırma Taahhütleri, Çevre, İklim ve Barış” yan etkinliklerinde panelist olarak yer almıştır.

 

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme