Ortadoğu'da Mavi Barış Kapsamında Tarımda Su Verimliliği Eğitimi

18 Ekim 2021

 

Suyun işbirliği aracı olması vizyonuyla bölgesel bir girişim olarak kurulan Ortadoğu'da Mavi Barış Girişiminin Koordinasyon Ofisi görevi SUEN tarafından yürütülmektedir.

 

Ortadoğu’da tarımda tüketilen suyun %80 seviyesinde olduğu dikkate alınarak, ana teması “tarımda su verimliliği” olarak seçilen ve bu kapsamda SUEN yürütücülüğünde devam eden proje kapsamında girişim üyesi ülkelere yönelik olarak kapasite geliştirme faaliyetlerinin de yürütülmesi öngörülmektedir.

 

Kapasite geliştirme faaliyetlerinin ikincisi “Tarımda Su Verimliliğinin İyileştirilmesi için Modern Yaklaşımlar” temasıyla 11-15 Ekim 2021 tarihlerinde İzmir’de düzenlendi. Uluslararası Eğitim ve Araştırma Merkezi (UTAEM)’nde gerçekleştirilen eğitime Irak, Lübnan, Suriye, Türkiye ve Ürdün’den tarımsal sulama konusunda çalışan uzmanlar katılım sağladı.

 

Eğitim kapsamında katılımcılara ilgili uzmanlarca aşağıdaki konu başlıklarında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

 

 • Sürdürülebilir Sulamanın Geleceği
 • Tarımda su kullanım verimliliği ve etkinliği
 • Marjinal suların tarımda kullanım imkanları
 • Katılımcı sulama yönetimi
 • Sulama yatırımlarında master planlama
 • Modern sulama teknolojileri ve uygulamalar: damlama ve yağmurlama sulama ve fertigasyon
 • Kuraklık şartlarında kısıntılı sulama uygulamaları
 • Tarımda sulama yönetiminde CBS ve Uzaktan Algılama yöntemlerinin kullanımı
 • Sürdürülebilir tuzluluk yönetimi
 • Sektörel su tahsis planlaması
 • Geleceğin sulama sistemlerinin planlanması, tasarımı ve yönetimi için kapasite gelişimi

 

Bunun yanında katılımcıların ülkemizdeki sulama uygulamaları yerinde görmeleri maksadıyla İzmir bölgesindeki sulama uygulamaları ziyaret edilmiştir.

 

Programın kapanış bölümünde ülkelerdeki uygulamalar ve tecrübeler katılımcılar tarafından paylaşılarak, bölgede tarımsal sulama verimliliğinin artırılması için geleceğe dair yapılabilecek işbirliği adımları tartışıldı.

 

 

 

 

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme