Su Kaynakları Yönetiminde Google Earth Engine Kullanımı Eğitimi

Yer gözlem uydularından elde edilen verilerin gün geçtikçe artması, verinin boyutunun artmasına dolayısıyla, indirme, işleme ve bilgi çıkartma süreçlerinin tamamlanabilmesi için güçlü bilgisayarlara olan ihtiyacı beraberinde getirmiştir. Bu noktada, bulut tabanlı coğrafi platformlar geliştirilmiştir. Bunun örneklerinden biri olan Google Earth Engine (GEE), Google'ın büyük depolama ve hesaplama yeteneklerini kullanıcılara açan bulut tabanlı bir web platformdur. Landsat, Sentinel, MODIS gibi bir çok uydu verisini arşivinde bulundurmanın yanı sıra dışardan veri yüklenmesine de izin vermektedir. Petabaytlarca veri üzerinde anında hesaplama yapma olanağı sağlayan GEE ile yerel veya küresel farketmeksizin ormansızlaşma, kuraklık, afet, hastalık, gıda güvenliği, su yönetimi, iklim izleme ve çevre koruma gibi çeşitli yüksek etkili toplumsal sorunlara yönelik olarak çalışmak mümkündür.

 

Bu itibarla, uzaktan algılama sistemlerinin su kaynakları yönetiminde kullanımı hakkında kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla SUEN bünyesinde 2021 yılından itibaren devam eden hizmet içi eğitimlerin beşincisi olarak, GEE ile temel uygulamaların yapıldığı “Su Kaynakları Yönetiminde Kullanılması Amacıyla Google Earth Engine ile Uydu Verilerinin İşlenmesi” başlıklı hizmet içi eğitim Bakanlığımızın ilgili birimlerinin katılımıyla 7-9 Mayıs 2024 tarihlerinde SUEN’de düzenlendi.

 

 

Eğitimde, İstanbul Teknik Üniversitesi - Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM UYG-AR) Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU, Araş.Gör. Gül Nur KARAL NESİL ve Arş. Görevlisi M. Raşit ÇELİKALP konunun temelleri hakkında bilgi verdikten sonra GEE plantformunda tüm katılımcılarla birlikte uygulamalar gerçekleşitirildi. Eğitime Bakanlığımıza bağlı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden uzmanlar katılım sağladı.

 

Hizmet içi eğitimi aşağıdaki konu başlıklarını kapsadı:

  • Google Earth Engine (GEE) platformunun tanıtımı
  • GEE veri temelleri ve veri kataloğu
  • GEE’de kullanılan fonksiyonlar
  • GEE ile sınıflandırma ve doğruluk analizi
  • GEE ile değişim analizi

 

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme