Bakanlığımız 10. Dünya Su Forumuna Katılım Sağlıyor

Dünya Su Forumu, 1997 yılından itibaren her üç yılda bir, dünyadan çok sayıda paydaşın katıldığı, su sektöründeki en büyük uluslararası etkinliktir. 18-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında “Ortak Refah için Su” temasıyla Endonezya’nın Bali adasında gerçekleştirilmekte olan 10. Dünya Su Forumu, yenilikçi fikirlerin paylaşılması ve sürdürülebilir çözümlerin keşfedilmesi için katılımı yüksek bir platform olma amacı taşımaktadır. Forumda refah, insanlar ve doğa için su, afet riskinin azaltılması, yönetişim ve işbirliği, sürdürülebilir finans, bilgi ve inovasyon başlıkları altında konular ele alınmaktadır. Siyasi, Tematik ve Bölgesel olmak üzere üç süreçte ilerleyen forumda, 20 yüksek seviyeli panel, 89 tematik oturum, 14 özel oturum olmak üzere toplam 123 oturum düzenlenmektedir.

 

Bakanlığımız, 10. Dünya Forumuna Bakan Yardımcımız Sayın Ebubekir GİZLİGİDER başkanlığında, Türkiye Su Enstitüsü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden müteşekkil bir heyetle katılım sağlamaktadır. Heyetimiz 14 oturumda konuşmacı veya oturum sahibi olarak aktif yer almaktadır. Forumun ilk gününde düzenlenen Bakanlar Konferansına Bakan Yardımcımız Sayın Ebubekir GİZLİGİDER ve SUEN Başkanı Prof. Dr. Lütfi AKCA katılım sağlamış olup, Sayın GİZLİGİDER ülkemizin su politikalarına ve vizyonuna ilişkin bir konuşma gerçekleştirmiştir.

 

 

Forum aynı zamanda birçok yan etkinliğe de ev sahipliği yapmakta olup, 20 Mayıs 2024 tarihinde, Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendi’nin himayelerinde Bakanlığımız tarafından yürütülen “Su Verimliliği Seferberliği” ile ilgili bir yan etkinlik düzenlenmiş ve etkinliğin açılışı Sayın Ebubekir GİZLİGİDER tarafından yapılmıştır.

 

 

Forum kapsamında Sayın Ebubekir GİZLİGİDER başkanlığındaki heyetimiz su konusunda faaliyet göstermekte olan uluslararası kurum ve kuruluşlarla ülkemiz ile muhtemel işbirliği imkanlarına yönelik ikili görüşmeler de gerçekleştirmektedir.

 

 

Forumda ülkemizce düzenlenen veya katılım sağlanan tematik ve özel oturumlar:

 • Siyasi Süreç - Bakanlar Toplantısı
 • T4A2: Barış ve suda dirençlilik için sınır ötesi ve sektörler arası diyalog
 • T2A1: Su kalitesi izleme ve değerlendirme yol haritası: Ekolojik durum değerlendirmesinden iklim değişikliği altında küresel mavi sağlığa
 • T2CC1: Tek Sağlık: İnsanlar ve doğa için suyu havza ölçeğinde su kalitesi ile ilişkilendirmek: Yeni yaklaşımlar ve teknolojiler
 • HLP9: Kamusal ve çevresel izlemede Küresel Tek Sağlık yaklaşımına doğru
 • HLP10: Geleneksel olmayan su kaynakları ve yenilenebilir enerji için küresel gözlem sistemi
 • RM3: Kuraklık ve taşkın önleme ve yönetimi
 • T1A4: Kamu hizmetleri daha az arz sağlamaya ve talebi azaltmaya teşvik edilebilir mi?
 • T2A3: Mavi ayna paradoksu: Kamu ve çevre sağlığı izlemede kirli sular Tek Sağlık yaklaşımını nasıl destekliyor?
 • T6E2: Su kaynaklarının yönetimi ve kullanımı ile ilgili kurumların, uzmanların ve paydaşların kapasitelerinin güçlendirilmesi
 • Ekolojik güvenliğin havza düzeyindeki yaklaşımlara daha iyi entegrasyonu konusunda yüksek düzeyli oturum
 • SS4: Tek Sağlık yaklaşımıyla küresel atık su ve çevresel su izleme sisteminin finansmanı
 • T4C3: OECD su yönetişimi ilkelerinin yerel uygulamasına ilişkin el kitabı
 • CC15: Sınıraşan havzalarda kapasite ve diyalog oluşturmada bilimin rolü

 

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme