Ceylanpınar Bölgesi Yeraltı Suyunun Modellenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması

Ceylanpınar Bölgesi Yeraltı Suyunun Modellenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması


 

Proje, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sınıraşan bir akifer sistemi olan Ceylanpınar Bölgesi yeraltı suyu kütlesinin mevcut durumunun fiziksel ve matematiksel analizinin yapılması, akifer parametrelerin değerlendirilmesi ve baskı faktörlerinin analizi aracılığıyla sayısal modellerin yapılması, geleceğe dönük senaryoların oluşturulması ve su yönetim planının hazırlanmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Ceylanpınar akifer sisteminin jeolojik ve hidrojeolojik özelliklerinin belirlenmesi, beslenme-boşalım ilişkilerinin araştırılması ve tanımlanması, hidrojeolojik parametrelerin hesaplanması çalışmaları yapılmaktadır.

 

Ceylanpınar akifer sisteminin tanımlanarak, ülkemiz yararına verimli ve etkin olarak kullanılmasına hizmet edecek proje kapsamında Şanlıurfa’ya saha ziyaretinde bulunulmuş, Bakanlığımız ilgili kurumları (DSİ, MGM) ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından gerekli veriler ve haritalar temin edilmiş ve analizleri yapılmıştır. Ceylanpınar yeraltı suyu akiferinin mevcut ve gelecekteki su bütçesini hesaplamak ve modellemesini yapmak üzere kullanılacak yazılımın hidrometeorolojik modülü hazırlanmıştır. Proje, sınıraşan Ceylanpınar yeraltı suyu akifer sisteminin; ülkemizin sınıraşan su politikaları yaklaşımı doğrultusunda yönetimine altyapı oluşturmak suretiyle katkı sağlayacaktır. 2014 yılında başlatılan proje, 2016 yılı sonunda tamamlanacaktır.

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme