Beyşehir Gölü Alt Havzası’nda Su Kaynakları Yönetimi Boşluk Analizi Çalışması

Beyşehir Gölü Alt Havzası’nda Su Kaynakları Yönetimi Boşluk Analizi Çalışması


Su yönetimi ve su politikası konuları ile ilgili çalışan kurumların çakışan konularının belirlenerek; çakışmaları ve çatışmaları gidermek amacıyla atılabilecek adımlar tespit edilmesinin amaçlandığı bu projede pilot saha olarak seçilen Konya Kapalı Havzası’nda yer alan Beyşehir Gölü Alt Havzası’nda boşluk analizi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

sol

Havza bazında su yönetimi ile ilgili mevzuattan ve kurumların bakış açıları ile uygulamalarından kaynaklanan sorunların tespit edilerek, havza bazında su politikalarına ilişkin boşluk analizinin (güçlü ve zayıf yönler) gerçekleştirilmesi ile kurumlar arası koordinasyonun iyileştirilmesi ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetim anlayışı çerçevesinde yönetilmesine olanak sağlayacak su stratejilerinin pilot alan özelinde belirlenmesi projenin ana hedefidir. Daha sonraki çalışmalar için ülkemizin diğer havzalarına uygulanabilecek bir metodoloji geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme