Agrinupes Projesi


 

WaterWorks 2015 ERA-NET Cofund Çağrısı kapsamında fonlanacak olan “AGRINUPES: Tarımsal Faaliyetler Sonucu Su Kaynaklarına Karışan Pestisit Kalıntılarının Yerinde Takibine Yönelik ‘Immunoflow’ Benzeri Testlerin Geliştirilmesi, Uygulaması ve Yönetim Modeli Araştırması” başlıklı proje ile tarımda kullanılan besin elementlerinin optimum kullanımına ve yer üstü su kaynaklarında pestisit tayinine yönelik biyosensörlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

sol

Projenin Türkiye ortaklarından SUEN, Türkiye’de Konya kapalı havzasında yürütülecek saha çalışmasının koordinasyonu; su kalitesi takibi ve halkın katılımı ile ilgili ulusal ve AB mevzuatının GZFT (SWOT) analizi çalışması; çalışma çıktılarının yorumlanması; nihai kullanıcılara ulaştırılması ve yönetim mekanizmalarına entegre edilmesi konularında görev alacaktır. Proje konsorsiyumu, 5 ülkeden (Portekiz, İsveç, Hollanda, İspanya ve Türkiye) 8 farklı kurumun katkılarıyla oluşturulmuştur. Nisan 2017’de başlayan projenin süresi 3 yıldır.

 

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme