SUEN 9. Dünya Su Forumuna Katıldı

Her üç yılda bir Dünya Su Konseyi ve ev sahibi ülkenin işbirliğinde düzenlenen Dünya Su Forumlarının dokuzuncusu Senegal’in ev sahipliğinde Covid-19 salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak düzenlendi.

 

21-26 Mart 2022 tarihleri arasında Senegal’in başkenti Dakar’da “Barış ve Kalkınma için Su Güvenliği” teması ile gerçekleştirilen 9. Dünya Su Forumu (9. DSF)’na Tarım ve Orman Bakanlığını temsilen Türkiye Su Enstitüsü (SUEN), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) temsilcilerinden oluşan dokuz kişilik bir heyet ile katılım sağlandı.

 

 

SUEN Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçı başkanlığındaki heyette, 2019 yılından bu yana Forumun tematik hazırlıklarına aktif katılım sağlayan SUEN’i temsilen Politika Geliştirme Koordinatörü V. Dr. Tuğba Evrim Maden, Proje Danışmanı Doç. Dr. Bilge Kocamemi ve Uzman Burcu Çallı yer aldı.

 

Covid-19 salgını ile birlikte Dünya Su Konseyi bünyesinde SUEN’in başkanlığını üstlendiği “Covid-19 Görev Gücü” kurularak görev gücünde yer alan uluslararası kuruluşlar tarafından SUEN başkanlığında yürütülen çalışmaların 9. DSF’ye aktarılması sağlandı. Görev gücü kapsamında SUEN tarafından Forumda bir yüksek düzeyli oturum ve bir özel oturum düzenlendi. Forum kapsamında gerçekleşen pek çok tematik oturumun organizasyonunda yer alındı ve oturumlara konuşmacı olarak katılım sağlandı.

 

SUEN Tarafından Düzenlenen Oturumlar

 

Özel Oturum 5: COVID-19 Pandemisine Karşı Su Sanitasyon ve Hijyen (WASH) Alanında Küresel İşbirliğini Geliştirmek:

 

SUEN Proje Danışmanı Doç. Dr. Bilge Kocamemi ve Burcu Çallı’nın eş moderatörlüğünde dünyada su, sanitasyon ve hijyen (WASH) alanında çalışan kamu sektöründen özel sektöre, sivil toplumdan uluslararası ve bölgesel örgütlere farklı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yer aldığı oturumda, Covid-19 pandemisi karşısında WASH alanında yapılan çalışmalar ele alınarak, tüm düzeylerde işbirliği imkanları değerlendirildi.

 

 

Yüksek Düzeyli Oturum 5: COVID-19 Pandemisinin Takibi için Atıksu Epidemiyolojisi Çalışmalarının Kurumsallaştırılması ve Bu Çalışmaların “Tek Sağlık” Yaklaşımı Kapsamına Genişletilmesi

 

SUEN Proje Danışmanı Doç. Dr. Bilge Kocamemi moderatörlüğünde panel tartışma formatında gerçekleşen yüksek düzeyli oturumun açılış konuşması Dünya Su Konseyi Başkanı Loic Fouchon tarafından gerçekleştirildi. Oturumda konuşmacı olarak yer alan SUEN Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçı, ülkemizde pandeminin erken safhalarında başlayan atıksularda Covid-19 taraması projesi hakkında bilgiler aktardı ve ülkemizin bu alandaki vizyonunu ve deneyimlerini uluslararası katılımcılar ile paylaştı. 

 

Oturumda atıksu bazlı epidemiyoloji çalışmalarının topluluklardaki gerçek Covid-19 durumunu yansıtmada etkili ve ekonomik yöntem olduğu tüm konuşmacılar tarafından dile getirildi. Covid-19 ötesinde ileride yaşanabilecek farklı salgın hastalıklarda da epidemiyoloji çalışmalarının kullanılması için bir izleme stratejisi geliştirilmesinin gerekliliği vurgulandı.

 

 

SUEN Tarafından Konuşmacı Olarak Katılım Sağlanan Yüksek Düzeyli ve Özel Oturumlar:

 

Özel Oturum 30: İİT Üyesi Ülkelerde Su Güvenliği için İklim Değişikliği Adaptasyonu ve Azaltım

 

Dr. Tuğba Evrim Maden tarafından İİT ISESCO, İslam Kalkınma Bankası ve Arap Ligi tarafından düzenlenen “SS30 İİT Üyesi Ülkelerde Su Güvenliği için İklim Değişikliği Adaptasyonu ve Azaltım” başlıklı Özel Oturuma katılım sağlanıp “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Türkiye’de Bu Olumsuz Etkilerin Üstesinden Gelmek için Yapılan Çalışmalar” başlıklı bir sunum gerçekleştirilerek, bu konuda özellikle son yıllarda ülkemizde yaşanan kurak dönemler ve etkilerinden bahsedildi ve ülkemizin su zengini bir ülke olmadığı vurgulandı.

 

Özel Oturum 19: Küresel Sorunlar Karşısında Bir Çözüm Aracı Olarak Su

 

SUEN’in de üyesi olduğu Dünya Su Konseyi Küresel Değişimler Görev Gücü tarafından SUEN’in de katkılarıyla “SS19 Küresel Sorunlar Karşısında Bir Çözüm Aracı Olarak Su” başlıklı Özel Oturum düzenlendi.

 

UNESCO Su Bilimleri Bölümü Direktörü ve UNESCO IHP Genel Sekreteri Abu Amani, Dünya Meteoroloji Örgütü Su Ofisi Koordinatörü Nicolas Franke ve APDA Başkanı Rui Godinho gibi üst düzeyli isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı oturumun moderatörlüğü SUEN’den Burcu Çallı tarafından gerçekleştirildi.

 

Oturumda ayrıca Burcu Çallı tarafından “Su ve Göç İlişkisini Anlamak” başlıklı bir sunum gerçekleştirilerek, su ve göç arasındaki bağlantı farklı yönleriyle ele alındı ve Türkiye’de Suriyeli nüfusa yönelik sağlanan su ve sanitasyon hizmetlerine dair örnekler paylaşıldı.

 

 

Yüksek Düzeyli Oturum 16: Suyu İnsanlara Ulaştırmak İçin Sistem Yaklaşımı Önerisi

 

Dünya Su Konseyi Entegre Su Kaynakları Yönetimi Görev Gücü tarafından “HLP 16 Suyu İnsanlara Ulaştırmak İçin Sistem Yaklaşımı Önerisi” başlığıyla düzenlenen Yüksek Düzeyli Panele Dr. Tuğba Evrim Maden tarafından katılım sağlanarak "Ortadoğu'da Mavi Barış Girişimi: Su Konusunda Bölgesel İşbirliği" konulu bir sunum gerçekleştirildi.

 

 

SUEN Tarafından Konuşmacı Olarak Katılım Sağlanan Tematik Oturumlar

 

3B1 Sınıraşan Su Kaynaklarında Diyalog ve İşbirliği Yoluyla Çatışmaların Önlenmesi

 

Cenevre Su Merkezi (Geneva Water Hub) ile birlikte SUEN eş koordinatörlüğünde düzenlenen “3B1 Sınıraşan Su Kaynaklarında Diyalog ve İşbirliği Yoluyla Çatışmaların Önlenmesi” başlıklı oturumda Dr. Tuğba Evrim Maden tarafından Ortadoğu’da Mavi Barış Girişimi’ne dair bir sunum gerçekleştirilerek, su alanındaki işbirliğinin artırılmasında bölgesel düzeyde yapılan teknik çalışmaların önemi ele alındi ve koordinasyon ofisi görevi SUEN tarafından sürdürülen Ortadoğu’da Mavi Barış Girişimi örneğinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşıldı.

 

 

Moderatörlüğü 1992 BM-AEK Su Sözleşmesi Büro Üyesi ve Macaristan İçişleri Bakanlığı Su Direktörü Peter Kovacs tarafından üstlenilen oturumun açılış konuşması Estonya Sınıraşan Sular Özel Temsilcisi ve 1992 BM-AEK Su Sözleşmesi Büro Başkanı Harry Liiv tarafından gerçekleştirildi. SUEN’in organizasyon boyunca yürüttüğü yapıcı süreç neticesinde oturumda işbirliği ve diyalog vurgusu öne çıktı.

 

1B1 Endüstriyel Kirleticiler ve Son Dönemde Dikkat Çeken Kirleticiler dahil olmak üzere Su Kirliliği Çeşitlerini Ele Almak

 

Oturuma Doç. Dr. Bilge Kocamemi tarafından “1B1 Endüstriyel Kirleticiler ve Son Dönemde Dikkat Çeken Kirleticiler dahil olmak üzere Su Kirliliği Çeşitlerini Ele Almakbaşlıklı tematik oturuma konuşmacı olarak katılım sağlanarak, Türkiye’de atıksularda bazlı epidemiyoloji çalışmaları hakkında bilgi verildi ve proje detayları paylaşıldı.  

 

 

Forumun son gününde Fuar Alanında Çin Ülke Standında gerçekleştirilen “Teknoloji, Tecrübe Paylaşımı ve Su Güvenliği Vizyonu” başlıklı etkinliğin açılış konuşması SUEN Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçı tarafından gerçekleştirildi.

 

 

Dakar Büyükelçimiz Sayın Prof. Dr. Ahmet Kavas’ın daveti üzerine Dakar Büyükelçiliğimize gerçekleştirilen ziyarette, Sayın Büyükelçiye Bakanlığımız heyetinin Forum hakkındaki izlenimleri aktarıldı.

 

 

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme