Water JPI, Stratejik Araştırma ve İnovasyon Gündemi (SRIA) Ulusal Çalıştayı

7 Mart 2019

 

Water JPI, Stratejik Araştırma ve İnovasyon Gündemi (SRIA) Güncellenmesi için Ulusal Çalıştay etkinliği 7 Mart 2019’da SUEN ev sahipliğinde gerçekleşti. Akademi ve kamu kurumlarını temsil eden 18 katılımcı, Türkiye ve Avrupa su sektörü için önümüzdeki 10 yılı şekillendirecek AR-GE önceliklerini ve sorunlarını değerlendirdi. Water JPI Sekretaryasına sunulacak çalıştay çıktıları, önümüzdeki aylarda güncellenecek SRIA 3.0 dokümanı için katkı sağlayacaktır.

 

Halk sağlığı, çevre ve iklim konularında toplumsal sorunlara çözüm arayışları getirmek için, Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle başlatılan Ortak Program Girişimleri (Joint Programming Initiatives-JPI) AR-GE çalışmalarından elde edilen faydaların paylaşılması ve arttırılması amacıyla, ulusal araştırma programlarının ortak bir şekilde planlanması, uygulanması ve değerlendirmesine öncelik veren hükümetler arası oluşumlardır. Üyelerinin büyük bölümü ulusal araştırma ve fon ajanslarından oluşan Water JPI’ın başlıca faaliyetleri, çok taraflı ortak proje çağrılarını yönetmek, tematik çalıştaylar düzenlemek, bilgi merkezleri (knowledge hubs) kurmak ve ulusal araştırma programları arasında eşgüdüm sağlamaktır. SRIA belgesi Water JPI faaliyetleri için bir yol haritası işlevi görmektedir. Water JPI ve SRIA hakkında daha fazla bilgi için http://www.waterjpi.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme