Afrika Su Meseleleri ve Çözümleri Toplantısı SUEN’de gerçekleşti.

Afrika’daki su meselelerinin ve bu meselelere yönelik geliştirilebilecek çözümler ile yardım faaliyetlerinin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması hedefiyle, Afrika’da bu sahada çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyeleri SUEN’de, DSİ yetkililerinin de katılımıyla bir araya geldi. 

 17 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda katılımcılar, sahadaki deneyimlerini ve bu alandaki önerilerini paylaştı. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Afrika’da su konusunda gerçekleştirdikleri yardım ve su projeleri hakkında bilgi verdi. Tüm kurumların bir araya gelerek Afrika’da su sıkıntısı yaşanan bölgelerde ortak somut projeler yapılması ve yapılan faaliyetlerin listelendiği ortak bir veri tabanı oluşturulması fikri kabul gördü. 

Afrika’da gerçekleştirilecek faaliyetlerde, kalıcı su teminine ve sürdürülebilirliğe katkı sağlanması, yerel halkın uygulayabileceği teknolojilere öncelik verilmesi ile yerel iklim ve hidrolojik koşullarla uyumlu projelerin seçilmesinin önemi vurgulandı. 
SUEN’in Afrikalı su uzmanlarına yönelik gerçekleştirdiği kapasite geliştirme programları hatırlatılarak, SUEN’in eğitim konusunda işbirliğine açık olduğu bir kez daha vurgulandı. Bu itibarla, hem sahada hem de Türkiye’de bu konuda çalışan kurumlara ve kişilere de SUEN, DSİ ve Su Vakfı işbirliğiyle su yönetimi, su arıtımı, su kalitesi, su hasadı gibi konularda eğitimler verilmesine karar verildi.

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme