PRIMA 2018 çağrısı kapsamında finanse edilen WATERMED 4.0 (Akdeniz Tarımının Kalitesini ve Güvenliğini Artırmak için Yarı Kurak Alanlarda Uygulanan Akıllı Teknolojilerden Faydalanarak Geleneksel ve Konvansiyonel Olmayan Su Kaynaklarının Verimli Kullanımı ve Yönetimi Projesi)'ın amacı, Akdeniz tarımı için “Nesnelerin İnterneti” (IoT) yaklaşımına dayalı, bütüncül bir karar destek sisteminin (DSS) geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. WATERMED 4.0, sulama için geleneksel ve geleneksel olmayan su kaynaklarını bir arada değerlendirebilecek bütünlüklü bir su döngüsü yönetimini merkeze alacaktır.

 

2019-2022 yıllarını kapsayan projede Cezayir, Almanya, Fas ve İspanya’dan ortaklar ile işbirliği yapan SUEN, Konya Kapalı Havzasında arıtılmış atık suların sulamada etkin kullanımına odaklanan bir pilot çalışma koordine edecektir. Konya ili çevresinde yapılacak pilot uygulamada, atıksu arıtma tesisi ve uzaktan algılama araçlarından alınan su ve toprak verileri karar destek yazılımında işlenerek, toprak ve bitki ihtiyacına göre optimum sulamaya olanak veren akıllı tarım sistemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

SUEN ayrıca, proje çıktılarının yaygınlaşma kapasitesini tespit etmek için sosyo-ekonomik etki değerlendirme çalışması gerçekleştirecektir. Etki değerlendirmesi, Türkiye'de suyun yeniden kullanımının yaygınlaşmasını kolaylaştıran ve zorlaştıran koşulları anlamaya yönelik, sosyal kabul edilebilirlik düzeyi ve kurumsal boşluk analizi çalışmalarından oluşacaktır.

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme