Afrika’da Faaliyet Gösteren STK’lara Eğitim

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 470. maddesi gereği “sürdürülebilir su politikalarının geliştirilmesi ve küresel su meselelerinin çözülmesi yönünde stratejiler üretilmesi için gerekli imkân ve araçların geliştirilmesine katkı sağlamak” ve “ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları düzenlemek” Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)’nün görevleri arasında yer almaktadır.

 

Bu maksatla, Afrika’da su konusunda faaliyet gösteren ülkemiz Sivil Toplum Kuruluş (STK)’larına yönelik olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliğinde 2-6 Eylül 2019 tarihlerinde bir eğitim semineri düzenlenmiştir.

 

Eğitim kapsamında; STK’ların temsilcilerine içmesuyu ve atıksu arıtmada Afrika’ya uygun maliyet etkin yöntemler, kanalizasyonsuz alanlarda atıksu yönetimi (foseptikler), sağlıklı suyun özellikleri ve doğrulama kriterleri, sağlıklı suyun sağlık açısından önemi, yeraltı suyu kuyularının özellikleri ve işletilme ilkeleri ve DSİ Genel Müdürlüğünün Afrika’daki su sondaj kuyusu faaliyetleri ve tecrübeleri konularında sunumlar yapıldı.

 

Afrika’daki ciddi su kıtlığı ve kalitesi problemlerinin azaltılması amacıyla benzer programlarla kıtada faaliyet gösteren kurumların kapasite gelişimlerine destek verilmesinin sürdürülmesi öngörülmektedir.

 

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme