Atıksu Çamuru İzlemi Kullanarak Toplum Sağlığı Açısından bir SARS-CoV-2 Gözetim Sisteminin Oluşturulması

25 Aralık 2020

 

SUEN; TÜBİTAK ile Çin Ulusal Doğa Bilimleri Fonu (NSFC) arasındaki Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü çerçevesinde İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi ve Çin Capital Medical Üniversitesi yürütücülüğünde desteklenmeye hak kazanan “Atıksu Çamuru İzlemi Kullanarak Toplum Sağlığı Açısından bir SARS-CoV-2 Gözetim Sisteminin Oluşturulması” projesine Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi ile birlikte proje ortağı olarak katkı sağlayacaktır.

 

Proje kapsamında,  İstanbul ve Çin’de belirlenen atıksu arıtma tesislerinden düzenli aralıklarla primer çamur örnekleri alınarak RT-qPCR tekniği ile SARS-CoV-2 viral yükü tespit edilecektir. Çamur numunelerinin analizinden elde edilen veriler ile bir epidemi modeli oluşturulacak ve modelleme sonucu toplumun enfekte olma hızı belirlenerek, Covid-19 hastalığının yayılımı hakkında öngörüde bulunulabilecektir. Bu sayede karar vericilerin bölgesel karantina uygulamalarında kullanabileceği bir erken uyarı sistemi oluşturulmuş olacaktır.

 

SUEN projede, Türkiye genelinde sürdürmekte olduğu atıksularda Covid-19 taraması çalışmaları kapsamında edindiği tecrübeler doğrultusunda numunelerin toplanması aşamasında gerekli lojistiğin sağlanması ve laboratuvar analiz sonuçlarının yorumlanarak bir epidemi modeli oluşturulması aşamasında katkı sağlayacaktır.

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme