WATERMED 4.0 Projesinde Saha Çalışmaları Başladı

AB Ufuk 2020 altındaki PRIMA programı tarafından fonlanan WATERMED 4.0 projesinde partner olarak yer alan SUEN, Konya Kapalı Havzasında yürüteceği pilot saha çalışmalarına başladı. Arıtılmış atıksuların tarımsal sulamada kullanımının uygunluğunun test edileceği çalışmada ayrıca akıllı teknolojilerden (toprak nemi sensörleri, vb.) faydalanılarak tarımda su ve enerji verimliliğinin sağlanmasına yönelik araştırmalar da yapılacaktır.

 

Pilot çalışmada, Konya Havzasında en çok üretilen ve en çok su tüketen iki bitki olan mısır ve şeker pancarına odaklanılmaktadır. Mayıs 2021 itibariyle sahaya ilişkin tüm hazırlıklar tamamlanarak, ürünlerin ekimi gerçekleştirilmiştir. 2021 ekim sezonu için başlatılan çalışma, su ve toprak kalitelerinin sürekli izlenmesi ve bitki büyüme koşullarının düzenli takibiyle, hasat mevsimine (Ekim-Kasım) kadar devam edecektir.

 

Buna ilaveten, sahadan elde edilecek veriler, sosyo-ekonomik analizler ile desteklenerek mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik senaryolar belirlenecektir. Saha çalışmasının 2021 ve 2022 yıllarında iki ekim-hasat dönemi boyunca sürmesi planlanmaktadır.

 

 

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme