WATERMED Projesinin İkinci Paydaş Çalıştayı Konya’da Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği PRIMA programı kapsamında fonlanan WATERMED projesi dahilinde çalışmaları sürdürülen karar destek sistemi (WATERMED platformu) çalışmalarının ilgili paydaşlarla paylaşılması amacıyla Konya’da ikinci paydaş çalıştayı düzenlendi.

 

Tarımda suyun daha verimli kullanılması için hem teknik hem de yönetişimsel faktörleri göz önünde bulundurarak tasarlanan WATERMED platformunun nihai amacı, tarımda uygulanan gübre ve su miktarlarının optimizasyonudur. Bu amaçla, Cezayir, İspanya ve Türkiye’de saha çalışmaları yürütülmekte, akıllı tarım teknolojilerinden de faydalanarak sulama ve gübreleme takvimleri oluşturulmaktadır.

 

 

Su ve tarım alanında çalışmalar yürüten yerel/merkezi yönetimlerin ve akademisyenlerin katılımıyla, 21-22 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştayın ilk gününde, WATERMED platformunda yer alan farklı modüllere ilişkin bilgiler paylaşılmış, platformun daha etkin çalıştırılmasına yönelik fikirler alınmıştır. Ayrıca, arıtılmış atıksuların tarımda kullanımı ve yönetişimsel faktörlerin sulama üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla birer anket de düzenlenmiştir. Çalıştayın ikinci gününde ise “arıtılmış atıksuların tarımda kullanımına” yönelik çalışmaların devam ettiği sahaya ziyaret gerçekleştirilmiştir.

 

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme