Baskanimiz

Başkanımız


 

sol

Prof. Dr. Lütfi Akca, 1958 yılında Çorum’da doğmuştur. 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İnşaat Fakültesinden İnşaat Mühendisi olarak mezun olmuştur. Aynı yıl İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünde akademik kariyere başlamış, Çevre Mühendisliği alanında 1988 yılında doktorasını tamamlayarak, 1990 yılında Doçent olmuştur. 1992 yılında, bir yıl süreyle ABD Cornell Üniversitesinde çevre alanında doktora sonrası araştırmalar yapmıştır. 2001-2007 yılları arasında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünde Profesör ve aynı zamanda Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır.

 

Birçok doktora, yüksek lisans tezi ve bilimsel araştırma projesi yönetmiş, çok sayıda araştırma projesinde görev almıştır. Uluslararası ve ulusal seviyede; makale, bildiri ve kitap içinde bölüm yayınlamış, kitap ve çeviri editörlüğü yapmıştır.

 

Akademik çalışmaların yanı sıra çevre (su, atıksu, çevresel etki değerlendirme, atık yönetimi) konularında İSKİ, Belediyeler, Çevre ve Orman Bakanlığı, TÜBİTAK-MAM gibi kamu kurumları ve özel sektör için danışmanlık yapmış, çok sayıda uygulama projesi yönetmiş veya görev almış, bunlarla alakalı proje raporları yayınlanmıştır.

 

2007-2010 yılları arasında Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.

 

2010 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı, 2011 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görevlendirilmiş, 2016 yılı Şubat ayına kadar bu görevi devam etmiştir.

 

16 Şubat 2016 tarihinde Başbakan Başmüşaviri olmuştur. 27 Nisan 2016 tarihinde Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)’nde Danışman olarak görevlendirilmiştir.

 

2018/196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliğine atanmış olup, Kurul üyeliği halen devam etmektedir.

 

Mayıs-Kasım 2022 arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür.

 

Aralık 2022’den itibaren Dünya Su Konseyi nezdinde Guvernör olarak görev yapmaktadır.

 

19 Nisan 2023 tarihli ve 32169 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla SUEN Başkanlığına atanmıştır.

 

Prof. Dr. Lütfi Akca evli ve üç çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

  

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme