Hakkımızda

Hakkımızda


Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) daha iyi bir su yönetişimi için kısa ve uzun dönemli stratejiler ile ulusal politikalar üretmeye yönelik bir düşünce kuruluşudur.

 

SUEN, ulusal ve uluslararası su politikaları geliştirilmesine katkı sağlamak, karar vericilere danışmanlık yapmak, bilimsel araştırma, kapasite geliştirme ve stratejik fikir geliştirmeye yönelik olarak faaliyet gösteren ulusal bir düşünce kuruluşudur.

 

SUEN, sürdürülebilir su yönetimi, su politikalarının geliştirilmesi, yerel ve küresel su sorunlarının çözümü için kapasite geliştirme gibi konularda ulusal ve uluslararası kurumlarla yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.


Biz kimiz

SUEN, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı kamu ve tüzel kişiliğine haiz, özel bütçeli bir kurumdur. Merkezi İstanbul’dadır. SUEN’in Bakanlar Kurulu tarafından 10 Ekim 2011’de 6223 sayılı yasaya dayanarak kurulması kararlaştırıldı. 2 Kasım 2011’de Resmi Gazete’de yayımlanan 658 sayılı kanun hükmünde kararname ile kuruldu.

 

Vizyonumuz

Su konusunda bölgesinde ve dünyada lider bir düşünce kuruluşu olmak.

 

Misyonumuz

Ulusal ve uluslararası ölçekte yürüttüğü projeler, eğitimler ve organizasyonlar aracılığıyla ülkemizin sürdürülebilir su politikaları ve stratejilerinin geliştirilmesi ve üretilmesine katkı sağlamak.

 

Tarihçemiz

SUEN, 2007 yılında 5. Dünya Su Forumu Sekretaryası olarak bir araya gelen ekibin su konusunda kazandığı bilimsel deneyim ve vizyonunu ileriye taşımak amacıyla, (mülga) Orman ve Su İşleri Bakanlığı çatısı altında bir düşünce kuruluşu (think tank) olarak kuruldu.

 

2009 yılının Mart ayında 192 ülkeden 30 binin üzerinde katılımcıyı ağırlayan 5. Dünya Su Forumu’nun büyük başarısı, Türkiye’yi su konusunda küresel boyutta söz sahibi olduğu yeni bir konuma taşıdı. Bu önemli etkinliğin kazandırdığı çok yönlü bilgi birikimi SUEN’in temelini oluşturdu. 5. Dünya Su Forumu ve İstanbul Uluslararası Su Forumları sırasında oluşturulan uluslararası iletişim ağı ve edilen bilgi birikimi SUEN’e aktarıldı.

 

5. Dünya Su Forumu hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

 

Türkiye’nin coğrafi konumu Orta Asya, Orta Doğu ve Doğu Avrupa’da güçlü bir iletişim ağı kurmasında önemli etkenlerden biri. SUEN bölgesel su sorunlarının çözümü için bölgedeki teknik işbirliğini arttırmak için çalışıyor.

 

Faaliyetlerimiz

SUEN’in Türkiye’nin su yönetimindeki rolü aşağıdaki başlıklarda özetlenebilir:

  • Ulusal ve uluslararası su politikaları geliştirmek amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak ve bunların yapılmasını desteklemek;
  • Su ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların çalışma, bilgi üretimi ve istatistik faaliyetleri ile diğer dış gelişmeleri takip etmek;
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları düzenlemek;
  • Ulusal ve uluslararası forum, konferans, toplantı, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlere katkıda bulunmak.

 

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme