Uzaktan Algılama Konusunda Hizmetiçi Eğitim

Artan nüfus ve iklim değişikliği karşısında su kaynaklarının etkin yönetimi her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Diğer taraftan veri üretme, yönetme, analiz etme, veriye ulaşım ve karar destek sistemleri de teknolojiye paralel gelişmektedir.

 

Mekânsal ve zamansal olarak kısıtlı olan yer ölçümlerinin geniş alanları temsil edememesi, uzaktan algılama yöntemlerinin maliyetinin daha düşük olması, topoğrafik konumu nedeniyle ulaşılamayan bölgeler hakkında ancak uzaktan algılama ile bilgi edinilebilmesi (kar örtüsü gibi) gibi sebepler uzaktan algılama tekniklerinin kullanılmasını yaygınlaştırmaktadır.

 

Uzaktan algılama sitemleri hakkında kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla 2021 yılından itibaren hizmet içi eğitimler düzenlenmiştir. Bu doğrultuda:

 

  • 2-4 Kasım 2021 - “Uzaktan Algılama Tekniklerinin Su Kaynakları Yönetimindeki Uygulamaları”
  • 5-7 Temmuz 2022 - “Görüntü İşleme Yöntemleriyle Uydu Görüntülerinden Bilgi Çıkarılması”
  • 30 Ocak-2 Şubat 2023 - "Yapay Açıklıklı Radar (SAR) Verilerinin Özellikleri, İşlenmesi ve Su Kaynakları Yönetiminde Kullanımına İlişkin Uygulamalar" eğitimleri düzenlenmiştir.

 

Halihazırda herkese açık uydu verileri ile dahi su kaynaklarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin birçok bilgi elde edilebilirken, su döngüsünün daha detaylı anlaşılması maksadı ile NASA ve Fransız Uzay Ajansı - CNES'nin önderliğinde 17 Aralık 2022 tarihinde fırlatılan SWOT altimetre uydusu ile birlikte, su kaynaklarının izlenmesi hem çözünürlük (zamansal ve mekânsal) hem de doğruluk açısından başka bir boyuta taşınacaktır.

 

Bu minvalde, altimetre uyduları hakkında temel bilgilerin öğrenilmesi amacıyla “Uydu Altimetresi ve Su Kaynakları Yönetiminde Kullanımı” başlıklı dördüncü hizmet içi eğitim Bakanlığımızın ilgili birimlerinin katılımıyla 12-13 Haziran 2023 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenmiştir.

 

Eğitimde, İstanbul Teknik Üniversitesi - Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM UYG-AR) Müdür Yrd. Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU ve Arş. Görevlisi M. Raşit Çelikalp konunun temelleri ve uygulamalar hakkında bilgi vermiştir. Eğitime Bakanlığımıza bağlı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden uzmanlar katılım sağlamıştır.

 

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme