İİT Su Konseyinin 2. Toplantısında Ülkemiz Temsil Edildi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Su Konseyi, İİT Su Vizyonu (OIC Water Vision) belgesinde öngörülen hedeflere ulaşmak maksadıyla; 17-19 Mayıs 2016 tarihlerinde SUEN tarafından İstanbul'da düzenlenen İİT 3. Sudan Sorumlu Bakanlar Konferansı neticesinde kurulmuştur.

 

Su Konseyinin 1. Toplantısı, 15-16 Kasım 2017 tarihlerinde SUEN tarafından İstanbul'da düzenlenmiştir ve sonucunda Su Vizyonu Uygulama Planı kabul edilmiştir.

 

İİT Su Konseyinin 2. Toplantısı 21-22 Ekim 2019 tarihlerinde Kahire Su Haftası kapsamında Mısır’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya SUEN Başkanı Prof. Dr. Ahmet M. Saatçı, Türkiye adına heyet başkanı olarak katılım sağlamıştır.

 

Toplantı kapsamında ülkemiz, az gelişmiş veya gelişmekte olan İİT ülkelerine su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir yönetimi ve su problemlerinin çözümü için destek olunması ve bu doğrultuda da Su Konseyi altında Kaynak Dağıtım Grubunun (Resource Mobilization Group) faaliyetlerinin hızlandırılması çağrısında bulunmuştur. Ayrıca bazı İİT üyesi ülkelerde ciddi şekilde yaşanan sudan kaynaklı hastalıklar ile mücadelede somut, küçük ölçekli ve düşük maliyetli dezenfeksiyon projelerinin hayata geçirilmesi teklif edilmiştir.

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme