AiB Su-İstihdam-Göç Bağıntısı Görev Gücü Dördüncü Toplantısı ve Akdeniz’de Su-İstihdam-Göç 2. Laboratuvar Çalışması İstanbul’da Düzenlendi

Akdeniz için Birlik (AiB)’in, 2017 yılında kabul ettiği “Su” konulu Bakanlar Deklarasyonu çerçevesinde Gıda-Enerji-Ekosistem Bağıntısı, İklim Değişimi, Su ve Finans, Su-İstihdam-Göç Bağıntısı ve Sanitasyon-Hijyen görev güçleri oluşturulmuştur. Su-İstihdam-Göç Bağıntısı görev gücünün dördüncü toplantısı ve Akdeniz’de Su-İstihdam-Göç 2. Laboratuvar Çalışması 10-20 Kasım 2019 Türkiye ve İtalya eş başkanlığında İstanbul’da gerçekleştirildi.

 

Türkiye adına SUEN’in eş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı ve çalıştayda göç veren ülkelerde göçün önlenebilmesi için yapılabilecek projeler, istihdam konusunda özellikle nüfusun çoğunluğunu oluşturan kadınlar ve gençlerin mesleki eğitim almaları, su kaynaklarının verimli kullanılması, alternatif su kaynakları ile ilgili Ar-Ge çalışmalarının yapılması, oluşan nüfus hareketinin mültecilere ev sahipliği yapan ve/veya geçiş ülkelerinde yeni nüfus ile ortaya çıkabilecek doğal kaynak ve iş gücü üzerinde oluşabilecek baskıyı önlemek için su, göç ve istihdam konularının arasında oluşmuş olan ilişki temel alınarak çalışmalar yapılmıştır.

 

Akdeniz için Birlik (AiB) Su-İstihdam-Göç Bağıntısı Görev Gücü şemsiyesi altında çalışan uluslararası örgütler, devlet kurumları ve STK’lar Akdeniz bölgesinde yaşanan göç sorunlarına ilişkin olarak ev sahibi/geçiş ülkeleri üzerinde artan yükün paylaşımı amacıyla hem bu ülkelere hem de göçe kaynak olan ülkelerde yerinde kalmayı sağlamak amacıyla uluslararası/yerel projeler geliştirilmektedir. Su kaynaklarının geliştirilmesi, atıksu arıtma tesislerinin inşası, su iletim ağalarının yenilenmesi/inşası, geleneksel olmayan su kaynaklarının (desalinasyon, su hasadı, atıksuların yeniden kullanımı vb.) projelendirilmesi, mevcut su sıkıntılarını çözerken, bir yandan da sektörde istihdam olanakları da oluşturabilecektir.

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme