Faaliyetlerimiz

Faaliyetlerimiz


4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 470 inci maddesi uyarınca, Türkiye Su Enstitüsünün ulusal ve uluslararası alanlarda yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir:

 

  • Ülkemizin su politikalarının belirlenmesinde karar vericilere danışmanlık sağlamak.
  • Su diplomasisi çalışmalarıyla uluslararası platformlarda ülkemizi temsil etmek.
  • Su ile ilgili ulusal ve uluslararası forumlar, konferanslar, seminerler ve benzeri etkinlikleri düzenlemek.
  • İstanbul Uluslararası Su Forumlarını düzenlemek.
  • Ulusal ve uluslararası su politikaları geliştirmek amacıyla iç veya dış kaynaklı bilimsel araştırmalar yapmak ve bunların yapılmasını desteklemek. Su sektöründe temayüz etmiş ulusal ve uluslararası kurum ve kişiler ile gerektiğinde projelerde beraber çalışmak.
  • Muhtelif su ve atıksu konularında ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve kapasite geliştirme programları düzenlemek.
  • Faaliyetler sonucunda su konusunda bilgi, strateji ve fikir üretmek, ülkemizin su stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak.
Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme